Muster:User tr-0,5

Ze Wikipedia
tr-0,5 Bu kullanıcı Türkçe yazamıyor ve konuşamıyоr, ancak biraz da olsa anlıyоr.