Muzyjům Hansa Klossa we Katowicach

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stowjyńy muzyjům
Wchůd do Muzyjům Hansa Klossa

Muzyjům Hansa Klossa kere nojdůwało śe we Katowicach przi hul. Gliwickij 6 uostało uodymkńynte lo zwjedzajůncych 1 marca 2009 uo 10 godźińe, a zawarte pod kůńec 2009 roku, skuli nowelizacyji ustawy uo muzyjach, podůg kerej ńy wolno już użiwać mjana muzyům bez kůmercyjne placůwki[1][2]. Muzyjům to uostoło zawarte tyż skirz zarzutůw uo rzekome zapyndy gyrmanizacyjne tego to przedśymwźyńća[3]. Uůnygo idyjodowca a tworzićel je Piotr Owcarz. Głůwnym celym placůwki bůło prezyntacyjo kulturowego fynůmyna, kerym je trwało a ńyprzymijajůnco popularność serjalu, do tygo mjoło uůno ambicyjo coby stać śe uostrzodkym kultury, we kerym uodbować śe mjoły trefy fanůw serjalu ze jygo tworzićelůma a ludźůma kultury.

Wchůd do muzyjům nojdůwůł śe we bocznyj huliczce Jana Sobieskigo. Po wlyźyńu bez dźwjyrze zwjedzajůncych witoło wartowniczo budka a szlabůn, kery uodmykoł śe po kupjyńu ajntryta. Pjyrszymi ekspůnatůma bůły rozlygowane wele śćany po prawyj strůńe wyćinki ze cajtůngůw uo serjalu a tyż kśůnżki a kůmplet kůmiksůw ze seryje "Stawka większa niż życie". Naprzećiwko we kjosku szło kupić gadżety - koszulki, aszynbechery, breloczki a kisty sztracheclůw ze wizerunkůma bohaterůw serjalu. Na śćańe prosto uod wchodu we szaukastli rozlygowane bůły kasety VHS a muzyczne ze muzykům ze filmu.

Dali schodůma na prawo zlazowało śe na důł do antryja, na prawo nojdujůwały śe haźle - ańi uůne bůły stylizowane, mjoły solidne metalowe dźwjyrza we stylu dźwjyrzůw we bunkrze a buchsztaby bůły na ńich wykůnane gotyckim szrajbůnkym.

Nostympne půmjyszczyńy to "Caffe Ingrid", witoło uůne zwjydzajůncych płynůncům ze głośńikůw muzykům ze epoki. Na jeji śćanach rozlygowane bůły plakaty a reklamy ze czasůw II wojny śwjatowyj. Ze epoki bůły tyż: bar, kasa, telefůn a zice. Mjana drinkůw nawjůnzywały do titlůw poszczygůlnych uodćinkůw serjalu. Szło sam kupić cigarety "Juno" a cigary Brunnera.

Kolejne půmjeszczyńy mo mjano "Tolberg". Nojdujůwały śe we ńim woskowe figury Klossa a Brunnera a tyż egzymplorze brůńe ze czasůw II wojny śwjatowyj - giwery, noże, bagnety, granaty a chełmy.

Kolejne půmjyszczyńy to "Spotkanie", rozlygowane sam bůły ekspůnaty kere dowały pojyńćy uo ajnfluśe serjalu na kultura. M.in. zdjyńće pamjůntkowyj tabuli, kero bůło pośwjyncůno nadańu jednyj ze hulicůw we Uolsztyńe mjana "Zaułek Stawki Większej niż życie". Na prawo uod "Trefa" půmjyszczyńy uo mjańe "Liść dębu", a we ńim woskowo figura Hansa Klossa na motocyklu ze bocznym wůzkym.

Nojdalsze uod wchodu půmjyszczyńy mjoło mjano "Wiem kim jesteś". Sam wyśwjytloło śe fragmynta serjalu, a we szaukastlach szło uobejzdrzeć uoryginalne filmowe bandy a biksy ś ńich, a tyż egzymplorze dyplůmůw dokůmyntujůncych zdobyte uod tworzićelůw a szauszpilerůw serjalu nadgrody, a tyż gadżety ze filmu. We jednyj ze ekůw půmjyszczyńo pod gipsdekům bůło "wbito we śćana" atrapa lotniczyj bůmby.

Muzyjům stylizowane bůło na wnyntrze schrůna, ńyuotynkowane śćany ze surowych herckůw, rube kable natynkowe, dźwjyrze wzorowane bůły na typowe lo armijowych schrůnůw tworzům specyficzno klima.

  1. "Interia.pl": Kloss nie do muzeum
  2. Projekt zmiany ustawy o muzeach
  3. Muzeum Hansa Klossa zostanie zamknięte