Nůmera dyskowo

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nůmera dyskowo, we inujickij godce ujamiit to bůua zorta blachy na gitře, podano we kštouće na ńyśmjyrtelńika uod armije, kero mjoua nabity ůńikalno nůmera a přeznačůno bůua do nošyńo na karku. Systym tyn bůu užywany bez řůnd Kanady do identyfikacyje Inujitůw. S anfanga Inujity ńy mjouy uodpedńika ojropejskich drugich mjan (familije) a jejich mjana nadowoua bajtlům staršyzna. Tyn systym ńy pozwolou na echt gynau identyfikacyjo uosoby a bůu ńyužytečny do cylůw uřyndowych a statystyčnych. Bestůž we 1941 wprowadzůno systym, we kerym koždy Inujit mjou ůńikalno nůmera. Dźelůuy śe ůune na dwje tajle, podug placu pomjyškańo: na zachůd (wůunčas začynůuy śe uod W) abo na wschůd (uod E) uod Gjoa Haven. Nostympńy bůua jedno abo dwje cyfry, kere uoznačůuy rygjůn s kerygo pochodźůu Inujit. Uostatńe tři cyfry idyntyfikowouy uosoba. Systym tyn wycofano we 1978, po wkludzyńu Project Surname, we kerym mjast nůmeruw wprowadzůno druge mjana lo Inujitůw. Nůmera dyskowo stoua śe titlym albuma inujickij pjosynkarki Lucie Idlout, kero swojij pjyršyj puyće, wydanyj we 2005, doua mjano E5-770, My Mother's Name.

Auskuplůngi[edytuj | edytuj zdrzōdło]