Nilowy ôkōń

Ze Wikipedia


Nilowy ôkōń (łac. Lates niloticus) – słodkowodnŏ fisza, ze familije Latidae, kerŏ głōwnie wystympuje we dorzyczach rzyk: Nil, Synegal, Niger, Wolta, Czad a Kōngo. Ta fisza ôstała wkludzōnŏ do Jeziora Wiktorii we XX stoleciu (podŏwŏ sie mocka lŏt wkludzyniŏ, ôd lŏt 20. do aże 60.), skuli profitu ze przedejōw nilowego ôkōnia. Wkludzynie nilowego ôkōnia do Jeziora Wiktorii miało barzo negatiwny ajnflus na ekologijõ tego jeziora (cum bajszpil zmyńszynie gatōnkowyj roztōmajtości we tym jeziorze).[1] Nilowy ôkōń je dugi do 2 myjtrōw a ciynżki do 200 kilogramōw. Je ôn czynsto jŏdany na cołkim świecie – to jednŏ ze nojczyńścij eksportowanych fisz Afriki.[2]

Nilowy ôkōń
Nilowy ôkōń

Przipisy

  1. Robert M. Pringle, The Origins of the Nile Perch in Lake Victoria, BioScience, Volume 55, Issue 9, September 2005, Pages 780–787, https://doi.org/10.1641/0006-3568(2005)055[0780:TOOTNP]2.0.CO;2
  2. Luna, Susan M.: Lates niloticus (ang.). FishBase. [dostymp 2022.06.05].