Pōdź kaj inhalt

Nowe Atyny

Ze Wikipedia
Ilustracyjo s Nowych Atyn, kero przedstowjo smoka. Sům w tyj yncyklopedyje tyż rysunki przedstawjajůnce "smoki furgajůnce rysowane s natury"

Nowe Atyny to bůła pjyrszo wydano we Polsce yncyklopedyjo powszechno, keryj autorym bůł Benedykt Chmielowski. Mjoła uůna dwa wydańa, pjyrsze we rokach 1745-1746 a druge, poszyrzůne a uzupełńůne, we lotach 1754-1764. "Nowe Atyny" to kůmpilacyjo srychtowano s prac wjyncyj kej 100 autorůw, uod starożytnośći aże po autorůw wspůłczesnych Chmjelowskimu.

Yncyklopedyjo ta ńy mo ukłodu hasłůw podug alfabyta, yno ukłod wjecowy (podug tymatůw). Pochodzům ś ńi znůme cytaty, l. b. "kůń, jaki je, kożdy widźi" abo "kozy - śmjerdzůnco zorta gadźiny". Skiż tygo, co bůło we ńi mynga uopisanych fantastycznych stworůw, czarůw, zabobůnůw a inkszych sprow ńyuznowanych bez nauka, bůła fest a fest krytykowano kej bajszpil na ćemnota kero panowoła za czasůw saskich.