Ojropejski jeseter

Ze Wikipedia
Ojropejski jeseter
Ojropejski jeseter

Ojropejski jeseter (łac. Acipenser sturio) – wandrownŏ fisza, ze familije jeseterowatych, wystympujōncŏ głōwnie we Pōłnocnym Morzu, Strzōdziymnym Morzu, Czŏrnym Morzu a wybrzyżach Grynlandyje, Norwygije, Finlandyje, Portugalije, Szpanije, Francyje, Maroko, Libije a tyż Tōnezyje. Niywielgŏ tajla ojropejskigo jesetera wystympuje tyż we Bałtyku a pōłnocnym wybrzyżu Kolskigo pōłwyspu.[1] Je ôn dugi do 6 myjtrōw a ciynżki do 400 kilogramōw. Handel tã fiszã je zabrōniōny skuli sztandu gatōnku krytycznie zagrożōnego.[2]

Przipisy