Pōdź kaj inhalt

Olik

Ze Wikipedia
Uobyczny olik, ńynaćůńgńůny

Olik – mechańiczny antykůncypcyjny strzodek, zakłodo śe uůnygo na ćulika we wzwodźe przede płećowym stosůnkem. Uochrańo uůn uod ńykerych wynerycznych ńymocůw a AIDS.

Dowńij oliki bůły robjůne ze jelitůw uod gadźiny, terozki sům ze lateksu a roz za kedy silikůnu. Terozki je to najuobyczńyjszy antykůncypcyjny strzodek, skirz tygo, co ńy trza na ńygo recepty a je ńydrogi.

Sům tyż robjůne oliki lo babůw.