Płaczki princa Ruperta

Ze Wikipedia
Płaczki princa Ruperta

Płaczki princa Ruperta to je mjano kropli zuůnaczonych ze gorkigo glasu wćepanego do źimnyj wody. Wuůnczas warstwa glasu s wjyrchu zastygo fest gibko, inakszy kej we postrzodku, kaj glas zastygo po lekuśku. Płaczki princa Ruperta sům podane na kijanki lebo plymńiki, bestůż co majům duge szwance.

We "gowa" płaczkůw idźe klupać motkym, dować pod presa atp., a ńy idźe ji strzaskać. Nale kej ino śe ubije "szwanc", gowa płaczkůw rozsypuje śe na floki a pulwer (ńy bydźe szplitrůw). Je tak skiż tego, co skuli roztomajtygo czasu studzyńo we warstwach płaczki je uůna fest nasztramowano, a uůna potencjalno ynergijo idźe uwolńić we kinetyczno, bez strzaskańy szwanca kery ńy je na szlagi uodporny.

Płaczki princa Ruperta sům znůme uod XVII stolećo ze Meklymburgiji a Ńiderlandůw. Princ Ryński Rupert uůnych ńy uoddeknůł, nale uůn pjyrsze je prziwjůz do Ynglandu a skiż tego we ynglickogodkowych krejach sům znůme pode uůnygo mjanym.

Bibliografijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]