Pōdź kaj inhalt

Pandymijŏ

Ze Wikipedia
Czōnki amerykōńskigo Czyrwōnego Krziża przenoszōm ciało chopa umartego na szpanielskõ gripã

Pandymijŏ (ôd greckigo πᾶν, pan – „wszyjske” a δῆμος, demos – „ludzie”) to je miano dlŏ fest zgolymyj epidymije, co je ôna na srogim przestrzyństwie a ôbyjmuje pŏrã krŏjōw, abo nawet kōntynynta.