Pantejizm

Ze Wikipedia

Pantejizm – půglůndy teolůgične i filozofične abo překůnańo religijne utožsamjajůnce Bůga ze śwjatym, čynsto rozůmjanym kej přiroda. Pantejizm čynsto uůnčůu śe s ideůma rozůmnygo rozwoju wšychśwjata, jydnośći, wječnośći a žywośći śwjata materjalnygo. Nyguje istńyńy Bůga kej istoty rozůmnyj, guośi zaś přyńikańy Bůga we wšyjstke substancyje źymske.