Papjůr

Ze Wikipedia

Papjůr to je ćeńki a plaskaty matyrjoł kery je wytwarzany bez sprasowańy włůken ze źelinůw, bezładńy pometlanych. Nojczyńści używo śe włůknůw ze celulozy - pulpy drzewjannyj abo baumwole. Do włůknůw dodowo śe wypołńacze a substancyje klejůnce a barwjůnce. Papjůr je formowany na arkusze abo faborki. Stosuje śe go nojczyńśćij kej piśmjynny matyrjoł abo na uopakowańa, tytki a inksze. Papjůr we formje podanyj na teroźńo używany bůł we Chinach we II stoleću n.e.