Pōdź kaj inhalt

Pilske wojewōdztwo

Ze Wikipedia
Pilske wojewōdztwo na karcie Polski

Pilske wojewōdztwo - dŏwne wojewōdztwo z stolicōm w Pile, istniejōnce w latach 1975-1998. Utworzōne ôstało z pōłnocnyj czynści dŏwnego poznańskigo wojewōdztwa jak tyż fragmyntōw koszalińskigo i bydgoskigo. Skłŏdało sie z 43 gmin, jego powiyrchnia wynosiyła 8205 km², za to w kōńcowym ôkresie miyszkało w nim 496 tysiyncy ôsōb. Sōmsiadowało z wojewōdztwami: poznańskim, koszalińskim, słupskim, bydgoskim i gorzowskim. Wojewōdztwo przestało istnieć z kōńcym 1998 roku, a jego fragmynta weszły w skłod wojewōdztw wielkopolskigo i zachodniopōmorskigo.

Ôbejzdrzij tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]