Piyramidy we Gizie

Ze Wikipedia
Trzi gōwne piyramidy we Gizie

Piyramidy we Gizie to je kōmpleks piyramid, co sōm na Plaskatowyżu Giza we Wielgim Kajirze we Egipcie. Nŏleżōm do ônego: Wielgŏ Piyramida, Piyramida ôd Chefrena i Piyramida ôd Mykerinosa, społym ze pobliskimi ôbiektami a Wielgim Sfinksym. Wszyjske ôbiekty bōły zbudowane we ôkresie reskyrowaniŏ ôd sztwŏrtyj dynastyje Antycznego Egiptu, pōmiyndzy rokami 2600 a 2500 p.n.e. Społym ze Memfis, kōmpleks je wpisany na wykŏz World Heritage Sites ôd UNESCO ôd 1979 roku[1].

Karta[edytuj | edytuj zdrzōdło]

1Wielgŏ Piyramida2Piyramida ôd Chefrena3Piyramida ôd Mykerinosa4 – Grobowŏ świōntynia ôd Chefrena • 5 – Grobowŏ świōntynia • 6 – Przidŏwkowŏ piyramida • 7 – Dolnŏ świōntynia ôd Chefrena • 8 – Dolnŏ świōntynia ôd Mykopojusa • 9 – Grōft ôd Krōlowy Hetepheres • 10 – Grōft ôd Krōlowy Khentkawes • 11 – Piyramidy ôd Krōlowych • 12Mastaby13Wielgi Sfinks14 – Świōntynia ôd Sfinksa • 15 – Grōft ôd wezyra Hemōna • 16 – Biōro ôd sztudiyrowaniŏ piyramid • 17 – Kasa ze biletami • 18 – Zakopane szify • 19 – Spōłczesnŏ drōga • 20 – Kamiynne grōfty • 21 – Kwatyra lŏ baumajstrōw • 22Kajir23 – Spōłczesne miasto Nazlat as-Samman24 – Procesyjnŏ alej • 25 – Gruba ôd Mykerinosa • 26 – Spōłczesny smyntŏrz • 27 – Połedniowe pole (z wiynksza kamiynnych grobōw) • 28 – Murowane zegrodzynie • 29 – Mastaby i kamiynne grōfty • 30 – Zachodni smyntŏrz • 31 – Weschodni smyntŏrz • 32 – Cyntralny teryn ze mastabami i kamiynnymi grōftami

Przipisy

  1. Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur, UNESCO World Heritage Centre [dostymp 2022-12-19] (angelski).