Pjotrowice (Katowicy)

Ze Wikipedia
(Pōnkniyntŏ ze Pjotrowicy (Katowicy))
Herb Pjotrowic
Přejozd pode lińjům bany Katowice-Rybńik/Wisua Guymbce, ul. Armii Krajowej
Řyka Ślepjotka
Gůrnoślůnsko Wyžšo Šula Handlowo

Pjotrowice (mjym.:Petrowitz) – pouedńowo tajla Katowic, kero razym s Uochojcym robi dźylńica Pjotrowice-Uochojec. Je uůna pouožůno ůng. 7 km uod cyntrům.

Geůgrafijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Bez Pjotrowice puynům dořyča dwůch wjelgich ślůnskych řyk: Ślepjotki, kero je dořečym Uodry a Mlyčnyj, kero půźńij wpado do Wisuy. Bez Pjotrowice přeuaźi pouedńik 19° dugośći geůgrafičnyj wschodńij. Pjotrowice majům grańica uod zachodu s Zařyčym, uod půunocy s Ligotům a Zadolym, uod wschodu s Uochojcym, na uod pouedńo s Kostuchnům. Wysokość nad půźomym mořa mjyńi śe uod 266 m do 320 m .

Historyjo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Pjyrše ślady uobecnośći ludźi na teryńe pjotrowic sům s uokrysu nyjolitu (ůng. 5000 lot nazod). W středńowječu Pjotrowice razym s Podleśym a Zařečym wystympowouy kej Uůńičowy. Nojwčeśńijše godańy uo Pjotrowicach je s 1287 roku. Do XVII stolećo Pjotrowice mjouy uobšor moc wjynkšy ańiželi terozki. Podug zachowanych dokůmyntůw wjeś grańičyua bezpostředńo s Mysuowicůma, Zouynžym a Kuźńům Bůguckům (dźiśijše Cyntrům). W XIX wjeku we Pjotrowicach mjyškouo ůngyfer 800 ludźi. We 1818 zouožůno sam pjyršo šula. W 1874 Pjotrowice razym s Kostuchnům a Uochojcym twořiuy Amtsbezirk (gmina). Uod 1951 Pjotrowice začůnuy půmjyńać śe ze wśi rolńičyj na baři industryjalno. We 1910 mjyškouo we ńich přez 3500 ludźi. Po pjyršyj wojńy śwjatowyj Pjotrowice trefiuy do Polski a bouy we Autůnůmičnym Wojewůdztwje Ślůnskim. Pů drůgij wojńe śwjatowyj začůnto sam budować bloki. W 1951 roku wuůnčůno couke Pjotrowice do Katowic.

Kůmuńikacyjo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Na Pjotrowicach je banhow a wynzyu banowy, we kerym lyńije kolyjowe rozuažům śe we dwje strůny: do Bjylsko-Bjouyj a Rybńika. Bez Pjotrowice leći droga krajowo 81 Katowice - Wisua. Na dźylńicy je tyž 9 přistankůw autobusowych s kerych do śe dojechać do wjynkšośći dźylńic Katowic, a tyž do Tychůw, Rudy Ślůnskij, Mikouowa a Čeladźi.

Edukacyjo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We Pjotrowicach dźouajům:

 • Dwje šule podstawowe:
  • nůmera 27 (ul. Łętkowskiego)
  • nůmera 32 (ul. Sobańskiego).
 • 2 gimnazyja:
  • nůmera 19 (ul. Spółdzielczości)
  • nůmera 20 (ul. gen. Jankego)
 • 2 zespůuy šuli středńich:
  • Zespůu Šuli Poligrafično-Mechańičcznych im. Armii Krajowej (ul. Armii Krajowej)
  • Zespůu Šuli Techńičnych a Uogůlnokštoucůncych nůmera 3 im. E. Abramowskiego (ul. Harcerzy Września)

Krům tygo sům tyž na Pjotrowicach Gůrnoślůnsko Wyžšo Šula Handlowo (ul. Hercerzy Września) a Šula Policyjno (ul. gen. Jankego).