Pōdź kaj inhalt

Pjyrszo nůmera

Ze Wikipedia

Pjyrszo nůmera to je kożdo naturalno nůmera , kero mo gynau dwa naturalne tajlowńiki: 1 a . Za rajům nůmery pjyrsze sům to take:

1 nůmerym pjyrszym ńy je, skiż tego, iże mo ino jedyn naturalny tajlowńik. Naturalno nůmera wjynkszo uod 1 kero ńy je pjyrszo zwjy śe nůmerům złożůnům. Grecki matymatiker Euklejdes pjyrszy pokozoł, iże egzistuje ńyskůńczyńy kyns nůmerůw pjyrszych. Nojwjynksze do terozki nejdźůne pjyrsze nůmery majům forma , kaj je pjyrszům nůmerům.