Pjyrszo nůmera

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy

Pjyrszo nůmera to je kożdo naturalno nůmera n>0, kero mo gynau dwa naturalne tajlowńiki: 1 a n. Za rajům nůmery pjyrsze sům to take:

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,\ldots

1 nůmerym pjyrszym ńy je, skiż tego, iże mo ino jedyn naturalny tajlowńik. Naturalno nůmera wjynkszo uod 1 kero ńy je pjyrszo zwjy śe nůmerům złożůnům. Grecki matymatiker Euklejdes pjyrszy pokozoł, iże egzistuje ńyskůńczyńy kyns nůmerůw pjyrszych. Nojwjynksze do terozki nejdźůne pjyrsze nůmery majům forma 2^p-1, kaj p je pjyrszům nůmerům.