Pōdź kaj inhalt

Prōmiyń (geometryjŏ)

Ze Wikipedia
Prōmiyń r łōnczy postrzodek ôkryngu O z pōnktym P na jego kraju

Prōmiyń (ôznaczany literōm r ôd łac. radius) – ôdcinek, co łōnczy postrzodek koła, ôkryngu, kule abo sfery z leda jakim pōnktym położōnym na jeji kraju, a tyż dugość tego ôdcinka. Dugość prōmiynia je w tym pripadku dycki rōwnŏ połowie dugości strzednice, co wyrażŏ formuła

Jednak w inżynieryji, abo w teoryji grafōw, prōmiyń je ôdcinek, co łōnczy postrzodek jakij ino figury abo bryły (bp. walce, wielokōnta, grafu) z leda jakim pōnktym, kery może być położōny tyż poza niōm. W takim prawie przipadku prōmiyń niy musi być ô pōłowã krōtszy ôd strzednice, a może być nawet ôd nij dugszy.

Niykej słowym „prōmiyń” ôkryślŏ sie pōłprostõ, co je anglicyzmym (angelske ray ôznaczŏ prōmiyń słōneczny i półprostõ), ewyntualnie pōłprostõ skerowanõ (z wyznaczōnym ôbrotym).

Wejzdrzij tyż

[edytuj | edytuj zdrzōdło]