Prawo czerwjyńica

Ze Wikipedia

Čerwjyńica prowdźiwo (uać. polycythemia vera , ang. polycythemia vera)- zespůu mjeloproliferacyjny, we kerym zostowo zwjynkšůne wytwařańy erytrocytůw, a tyž leukocytůw a puytek krwi. Ńyznano je etjolůgijo ńymocy (připuščo śe proliferacyjo zmutowanyj kůmůrki wywodzůncyj śe s wjelopotyncjalnyj kůmůrki maćeřystyj špiku). Zapadalność ročno je 2,3-2,8/100 000 ludźi. U ~10% přeuaźi we uostro bjouačka mjeloblastyčno lebo we zespůu mjelodysplastyčny (MDS).

Klinika[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Objawy podmjotowe

 • Wywouane nodmjernům lepkośćům krwi
 1. bolůnčka a zawroty gowy
 2. šum we ušach
 3. zabuřyńa widzyńo
 1. uosuabjyńy
 2. utrata masy ćoua
 3. zue samopočuće

Objawy předmjotowe

 • Powjynkšyńy śledźůny
 • Powjynkšyńy wůntroby
 • Buůna śluzowo we gymbje a spojůwki sům překrwjůne
 • Ćmawočerwůno skůra gymby, stůp, růnk, zaśińůne wargi
 • Na dńe uoka widočne zastoinowe načyńa žylne

Rozpoznańy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Čerwjyńice noležy uodrůžńać uod śebje ze wzglyndu na roztůmajte sytuacyje kludzůnce do zwjynkšyńo udźouů erytrocytůw we krwi krůnžůncyj:

 • Čerwjyńice rodźinne - nadmjerno wražliwość receptorůw kůmůrek průgyńitorowych špiku na EPO (genetyčńy uwarunkowone)
 • Čerwjyńice wtůrne - wywouane ńydotlyńyńym a zwjynkšůnym wydźelańym EPO
 • Čerwjyńice wtůrne - wywouane zwjynkšůnym wydźelańym EPO ńyzaležnym uod ńydotlyńyńa
 • Čerwjyńice wtůrne - uo ńyznanyj etjolůgji (np. po přeščepje lyńdźwin)
 • Nadkrwistośći řekůme (utrata puynůw, zmńijšůna podaž puynůw, utrata bjouek, uotůuość)

Powikuańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Lečyńy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • upusty krwi
 • medikamynta cytoredukcyjne
 • lečyńy přećiwpuytkowe

Bibljůgrafijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne, tom II. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005. ISBN 83-7430-069-8.