Pōdź kaj inhalt

Priti Patel

Ze Wikipedia
Priti Patel

Priti Sushil Patel (rodz. 29 marca 1972 we Lůndyńe) - brytyjsko politykerka pochodzyńo ugandyjsko-hinduskigo. Ukůńczůła ekůnůmijo na Keele University a ńyskorzi polityka brytyjsko na University of Essex. Uod 2019 roku mińister wewnyntrznych spow Wjelgij Brytańiji. Przinależy ku Kůnserwatywnyj Partyji. Znůmo kej ojrosceptyk bůła jednům ze czołowych dźołaczy ruchu Vote Leave przed referendům uo wyleźyńe ze Ojropejskij Uńiji. Wybjerano do Izby Gminůw we welůnkach we 2010, 2015, 2017 a 2019. Za jeij kadyncyji wkludzůno systyma půnktowo lo chyntnych do uośedlyńo we Wjelgij Brytańiji, we systymje je uoceńane ksztołcyńe, fach (eli je ńydostatek ludźi uo uůnym fachu we kreju) a jak kandydat zno angelsko godka. We 2020 zaproponowoła coby ludźi kere wńoskujům uo azyl przekludzać kajś daleko uod Wjelgij Brytańiji (bůła proponowano Wyspa Wńybowstůmpjyńo) a tam uocyńać jeich wńoski. Mynżato, majům syna.

Necowe uodwołańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]