Pro Loquela Silesiana

Ze Wikipedia

Pro Loquela Silesiana – ferajn do pjastowańo a průmowańo ślůnskij godki. Towarzistwo zaregistryjrowane 30 styczńa 2008 roku. Richtig egzistuje uod 2007 roku.

Historyjo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Towarzistwo napoczůno istńeć po powołańu go uod 16 człůnkůw na pjyrszym, zakłodajůncym je trefje ze 20 paźdźerńika 2007 roku we Mikołowje.

Przidajność[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Banner Pro Loquela Silesiana na Sztwotym Marszu Autůnůmije

Cylym towarzistwa je uopatrowańy a průmowańy ślůnskij godki, starunek uo przinoleżny ji plac postrzůd ślůnskij społecznośći. Ku tymu napoczynańy a spůmogańy starań, kerym je za cyl jednako ślůnsko gramatika a leksyka, przidańe ji formy pisanyj, a we cołkośći průmocyjo ślůnskij godki bez medyja a roztůmajte pisymne wydańo.

Necowe uodwouańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]