Prostokůnt

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
Bajszpil prostokůnta

Prostokůnt, prostoek – we plańimetryji je czworokůnt, kery mo wszyjstke eki proste (skiż tygo mo take mjano). Prostokůnt je ekstra růwnoleguobokiem. Ekstra prostokůntym je kwadrat, kery mo wszyjske boki tyj samyj dugośći. Przekůntne prostokůnta sům take same a przerzynajům śe we połowje. Prostokůnt kery ńy je kwadratym mo dwje uośe symetryje růwnoległe do bokůw a przerzynajůnce śe we půnktach przerzynańo przekůntnych. Suma ekůw we prostokůnće je dycki 360° = (2π) rad.

Wzory[edytuj | sprowjej zdrzůdło]

  • - dugośći bokůw.

Wjyrch:

Uobwůd:

Dugość przekůntnej: