Protestantyzm

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Růža Lutra

Protestantyzm – jydyn s guůwnych kerůnkůw chřeśćijaństwa, skuadajůncy śe s wyznań religijnych powstouych guůwńy na skutek ruchůw reformatorskych wnůntř Kośćoua řimskokatolickigo rozpočyntych we XVI wjeku bez wystůmpjyńy Martina Lutra. Termin "protestantyzm" pochodźi uod protestu zuožůnygo bez luteranůw 6 kśynstw i 14 mjast we 1529 roku we čośe sejmu we Spiře přećiw uchwale zabrańajůncyj přechodzyńo na luterańizm.