Pōdź kaj inhalt

Protestantyzm

Ze Wikipedia
Rōuza Lutra

Protestantyzm to je jedyn z bazowych richtōngōw krześcijōństwa, kery skłŏdŏ sie z zawiyrzyń religijnych powstōnych zaôbycz skuli ruchōw reformatorskich we kościele rzimskokatolickim, napoczyntych we 16. stoleciu ôd wystōmpiyniŏ Martina Lutra. Miano „protestantyzm” je zrobiōne ôd protestu słożōnego bez luteranōw 6 ksiynstw i 14 miast we 1529 roku w czasie syjmu we Spirze przeciw uchwole zabrōniajōncyj przechodzyniŏ na luteranizm.