Pseudōnim

Ze Wikipedia
Henryk Jerzy Chmielewski, pseud. Papcio Chmiel

Pseudōnim (ze gr. ψευδώνυμος pseudonymos[1], dosł. pod fałesznym mianym) to je indywidualne miano danyj ôsoby, inksze aniżeli jeji ôficjalne miano i nazwisko.

Pseudōnim je pasowany porzōnd przi ôsobliwych przileżytościach we roztōmajtych cylach:

  • dlŏ skryciŏ swojich ôficjalnych personaliōw,
  • ku cylu snadniyjszego spamiyntaniŏ danyj ôsoby,
  • dlŏ podsztrychowaniŏ jakichś znakōw ôsobowych eli wyglōndu danyj ôsoby.

Pseudōnim może ôstać nadany danyj ôsobie bez grupã, postrzōd keryj je ôn używany, abo bez samego siebie.

Szkryft pseudōnimōw[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Do ôznaczaniŏ pseudōnimōw we piśmie może sużyć cudzysłōw, jednak, co prawe, niy przinŏleży go ôwdy łōnczyć ze przimōm tego wyrazu, tedy szkryft Stefan Rowecki pseud. „Grot” je felerny. Drugdy pseudōnim stŏwŏ sie na tela wszeôbecnie znany, iże zrasta sie z mianym, i tedy możliwy je tyż szkryft z sworōm: Stefan Grot-Rowecki. Ôstane nŏleżne formy to Stefan Rowecki „Grot” i Stefan Rowecki, pseud. Grot[2].

Przipisy

  1. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, www.greek-language.gr [dostymp 2021-03-21].
  2. Ł. Mackiewicz, 497 błędów, Elbląg 2018, s. 146.