Pōdź kaj inhalt

Pulsoksymyjter

Ze Wikipedia
Pulsoksymyjter.

Pulsoksymeterelektrōnicznŏ maszina, co suży do bezinwazyjnego mierzyniŏ saturacyje krwie.

Funguje podle prawidła mierzyniŏ pochłōnianiŏ ôd czerwōnych krwinek we noczyniach wosowatych radiacyje ô dwōch roztōmajtych welowych dugościach – czerwōnego a podczerwōnego.