Pulsoksymyjter

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy

Pulsoksymyjterelektrůńičny werk, kery sužy do bezinwazyjowygo mjarowańo saturacyje krwje.

Funguje podle prawidua mjarowańo pochuůńańo bez čyrwůne krfinki we nočyńach škůtowatych radyjacyje uo dwjůch rostomajtych welowych dugośćach - čyrwůnygo a podčyrwůnygo.