Pyjter Apostoł

Ze Wikipedia
Pyjter Apostoł

Pyjter Apostoł, tyż: Szymůn Pyjter (rodz. we Betsaidźe, um. we 67 roku we Rzimje[1]) – apostoł, uod rzimskokatolickigo kośćoła poważany za pjyrszygo papjyża, śwjynty podug katolikůw a we prawosłowju, mynczynńik krześćijański.

Uůnygo żywot je uopisany we wańelijach a apostolskich dźejach.

Podug Wańelije Matyjusza, Pyjter dostoł uod Jezusa uobjetńica:

Tak jo ći padom: ty jeżeś Pyjter [skoła],
a na uůnyj skole postowja můj Kośćůł,
a ajnfarty pjekła uůnygo ńy zmogům.
A ćebje dům klucze uod Ńybjeskigo Krůlestwa,
co ino zametlosz na Źymji, bydźe zametlane i we Ńebje,
a co ino uodmetlosz na Źymji, bydźe uodmetlane i we Ńebje.
(Mt 16,18-19)

Skirz tego je uod katolikůw poważany za pjyrszo gowa Kośćoła.

Przipisy

  1. podug katolickij tradycyji