Pōdź kaj inhalt

Remik

Ze Wikipedia

Remik - karciany szpil dlo dwōch abo wiyncyj ôsōb, co w nim kożdy grŏcz musi stracić karty za piyrszy. Remik posiado roztōmajte warianty krajowe, za to w Polsce nojpopularniyjszŏ je zmodyfikowano wersyja europejsko rozgrowano na 108 abo 110 kart. Za miyjsce pochodzynio szpilu uznowo sie Chiny abo Meksyk.

Prawidła[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Połny tajlōng do remika

Karty a punkty[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Tajlōng skłodo sie z 104 kart (dwie talie), podzielōnych miyndzy sztyry farby - szel, herc, krojc i grin - a tyż ze sztyrech abo szejściu jokerōw, kerych jedynōm funkcyjōm je zastympowanie inkszych kart. As we sekwensie z dwōjkōm a trōjkōm mo ino 1 punkt (pkt), ale w inkszych sytuacyjach mo aże 11 pkt. Krōl, dama a dupek sōm warte 10 pkt, za to bibzy a cyjny pōnktowane sōm podle miana. Joker zagrany mo taki wert jaki mŏ karta bez niego zastōmpiōnŏ, za to niyzagrany mo zaôbycz 20 abo 25 pkt.

Kōmbinacyje[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Szpil polygo na tworzyniu i wyzdradzaniu kōmbinacyje kart, kere dzielōm sie na dwa zorty: kōmplety i sekwensy. Kōmplet to trzi abo sztyry karty tego samego wertu, bp. trzi krōle. Sekwens to minimum trzi karty jednyj farby za rajōm, bp. dama, dupek a cyjna grin. W sekwensach as może być abo pōnad krōlym, abo pod dwōjkōm, ale nigdy naroz. Kōmbinacyja niy może zawiyrać dwōch idyntycznych kart. Niy tyko to jokerōw, kere mogōm sie powtorzać, ale dycki muszōm stanowić myńszość kart w kōmbinacyje. Kożdy grŏcz po piyrszym meldunku może wymiynić zagranego jokera na bez niego zastympowano karta. Kōmbinacyje słożōne ino z jokerōw sōm zabrōniōne. Grŏcz w razie wōntōw winiyn ôkryślić, kero karta joker zastympuje.

Szpil[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Kożdy grocz dostowo 13 kart, a rest tajlōngu ôdkłŏdany je na bok. Szpil poczyno grocz na lewo ôd rozdowajōncego. Kożdy zaczyno raja bez pobiyranie karty. Może to być abo wiyrchnio karta talonu, abo wiyrchnio karta sztapla, za to kōńczy bez ôdkłŏdanie na sztapel jedna ôdkrytŏ kartã. Ten, kery mo kōmbinacyje warte wroz wiyncyj aniżeli 50 pkt, a tyż sekwens bez jokerōw, może dokōnać swojigo piyrszego meldunku. Po piyrszym meldunku można w czasie raje meldować dalsze kombinacyje, a tyż dopołniać ô brakujōnce karty te już zameldowane, w tym inkszych groczy. Rŏz wyłożōnej kombinacyji niy idzie likwidować ani wychrōniać z niyj kart. Wszyjske kombinacyje grocze kładōm pospōł na jednyj przestrzyni. Kej ukłod ôstanie skōńczōny, to znaczy ôstanie dopołniōny ô wszyjske brakujōnce karty i wysnożōny z jokerōw, przinŏleży go weznōńć z stoła i ôdłożyć na bok.

Wyniki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Zwyciynżo ten, kery piyrszy straciōł wszyjske swoje karty. Bez kōńczynie swoja ôstatnio raja oznajmia to bez kładzynnie ôstatnio karta na sztapel zadem do gōry. Ôstali grŏcze zliczają pōnkty z kart, co im ôstały, a jejich sumã ôdyjmujōm sie ôd wyniku. Jeźli grocz pozbydzie sie wszyjskich swojich kart już we swojim piyrszym wyłożyniu, to je to tytułowy remik, za to ôstali grŏcze tracōm dwa razy tyla pōnktōw, co normalnie. Wyjōntkowo w przipŏdku remika niy majōm żodne warōnki piyrszego meldunku.