Pōdź kaj inhalt

Richard Holtze

Ze Wikipedia
Richard Holtze
Richard Holtze, pamjůntkowo tabulka we Katowicach, ul. Mickiewicza 5

Richard Holtze (rodz. 9 lutego 1824 we Bełku, um. 27 styczńa 1891 we Katowicach) – dochtůr medycyny, posoł do Reichstagu, spůłzołożyćel mjasta Katowice, pjyrszy a dugoletńi prezydynt Rady Mjejskij Katowic.

Uod 1855 r. zaśadoł we Zgrůmadzyńu Gminnym, we kerym podyjmowoł mynga ińicjatyw lo rozwoju Katowic, co mjało wpływ na nadańy 11 wrześńa 1865 r. krůlewskim edyktym prow mjejskich. Pjyrsze mjejski welůnek uodbůł śe 3 marca a 4 kwjetńa 1866 r. S 342 kandydatůw uobrano bůło pjyrszych 18 przedstowićelůw. Te przedstowićele pode przewodńictwym Holtzego uobrały pjyrszy katowski magistrat. Burgermajstrym mjasta Katowice uostoł Louis Diebel ze Krapkowic, zastympcům hurgermajstra Rossei, a tyż sztyrech stałych mjejskich rajcůw (we 1875 r. dźiwgńůno bůło jejich liczba do sześćuch). Richard Holtze uostoł prezydyntym Rady Mjejskij.

We 1869 r. bůł spůłzołożyćelym wolnumularskij loże ("Johannis-Loge zum Licht im Osten zu Kattowitz") a uostoł jeji pjyrszym kerowńikym. We 1873 bůł uobrany na człůnka prezydjym Rady Krysu Katowickigo, we 1877 r. posłym Syjmu Ślůnskij Prowincyje, a krům tego jako człůnek Norodowo-Liberalnyj Partyje posłym do Pruskigo Syjmu. Wszyjske te fůnkcyje połńůł do śmjyrći, to je do 27 styczńa 1891 r. Pochowali go na starym wańelickim kyrchofje – terozki ul. Damrota. S inspiracyje kůmůńistycznych władzůw tyn kyrchof bůło zbezczeszczůno, a ńyskorzij rokach teryn przeznaczůno bůło pod budowa Ślůnskij Bibljotyki.

We 25. roczńica dochtoratu dostoł uod społecznośći mjasta wysoko nadgroda, kero coko przeznaczoł budowa basynu wele mjejskij badyhale. Na jeji budynku znojduje śe dziśej, uodsłůńynto we 2005 r., pamjůntkowo tabulka a bjust dra Richarda Holtzego we uznańu uůnego zasug dlo rozwoju mjasta.

Literatura[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  • Richard Holtze, Die Stadt Kattowitz – Eine kulturhistorische Studie. Polskie tłumaczenie wzbogacone materiałem ilustracyjnym ukazało się 2005 ze okazji 140-lecia Miasta Katowice.
  • Robert Borkowy, John Baildon i Richard Holtze oraz ich związki ze miejscowością Bełk [w:] Śląsk bogaty różnorodnością kultur, narodów i wyznań, Czerwionka-Leszczyny 2004, ss. 35-46.
  • Die Stadt Kattowitz – Eine kulturhistorische Studie. 1871

Necowe uodwołańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]