Robert Fiedler

Ze Wikipedia

Robert Fiedler (rodz. 13 marca 1810, um. 1877) to bůu ywangelicki pastor a folklorysta, kery dźouou we uokolicy Mjyndzybořa. Bůu uůn miuośnikym mjejscowygo djalyktu ślůnskigo, zwalčanygo wůunčas bez wuadze pruske kej suowjański. Napisou we jigo uobrůńe petycyjo do synodu we Wrocuawju, we keryj dowodźyu, aže na teryńe jygo posuůgi ludźe ńy znajům mjymjeckij godki. Zebrou tyž a uopisou menga pjeśńi we mjejscowym djalykće.

Zdřuduo[edytuj | edytuj zdrzōdło]