Pōdź kaj inhalt

Ryma alergiczno

Ze Wikipedia

Ryma alergičnońymoc, alergične zapalyńy buůnůw maźglatych šnupy. Skiž reakcyje na alergyny, zauobyč pyuki roślinůw, immůnoglobuliny uwolńajům histamina, kero štrucho maźglate buůny šnupy. Uobjawůma ryme sům kichańy, uobfito wydźelina ze šnupy a zatkańy jydnyj abo uobu jeji dźurůw, a tyž začyrwjyńyńy a lzowjyńy ślypjůw. Dodatkowym uobjawym je bolyńy gowy. Lečůno je nojčyńśći lykůma antyhistaminůwymi.