Pōdź kaj inhalt

SIMC10

Ze Wikipedia

SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości; Systym idyntyfikatorōw i mian miyjscowości) – systym, co je składnikym Krŏjowego Regestu Urzyndowego Podziału Terytorialnego Krŏju (TERYT). Systym je kōmandyrowany ôd Głōwnego Urzyndu Statystycznyego.

SIMC je regest mian miyjscowości i jejich czynści, co zawiyrŏ te informacyje[1][2]:

  • urzyndowŏ nazwa miyjscowości,
  • idyntyfikatōr miyjscowości,
  • zorta miyjscowości,
  • przinŏleżność miyjscowości do gminu, krysu i wojewōdztwa.
  • idyntyfikatōr SIMC z numerym kōntrolnym[3]

Systym idyntyfikatorōw i nazw miyjscowości je permanyntnie aktualizowany po wkludzyniu zmian urzyndowych nazw miyjscowości jak tyż zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. Numery SIMC sōm unikatowe i stałe. Numery SIMC miyjscowości likwidowanych niy sōm nazod używane.

Przipisy

  1. Rozporzōndzynie Dorady Minister z dnia 15 grudnia 1998 r. we sprawie detajlowych prawideł kludzyniŏ, pasowaniŏ i udostympnianiŏ krajowego regestu amtowego dzielynie terytorialnego krŏju jak tyż zwiōnzanych z tym musōw ôrganōw administracyje regyrōnkowyj i jednotek samoregyrowaniŏ terytorialnego (Dz.U. z 1998 r. nr 157, poz. 1031).
  2. Zakres regestu TERYT.
  3. Ôpis weryfikacyje numeru kōntrolnego SIMC.

Linki zewnyntrzne[edytuj | edytuj zdrzōdło]