Pōdź kaj inhalt

Segnowańy

Ze Wikipedia

Segnowańy (tyż aborcyjo, ze łać. abortus) – medyczny zabjyg sztucznego przerwańo ćůnże. Podug spůłczesnych standardůw medycznych uo segnowańu godůmy do 20. tydńa ćůnże abo, jeźli dugość ćůnże je ńyznano, kej ćynżara uod płodu je myńszo jak 400 g[1].

Segnowańy je we wjynkszośći państw regulowane uod zakůnůw. We půłnocnyj tajli Gůrnego Ślůnska (pod polskům jurysdykcyjům) ćůnża idźe przerwać yno wtynczos, kej bůła uůna rezultatym zabrůńůnego czynu (ntp. gwołtu) abo zagrożo żyću a zdrowju uod baby. Na połedńu (pod czeskům jurysdykcyjům) segnowańy je legalne podug wole uod baby bez pjyrsze trzi mjeśůnce, a potym jyno przi wożnych medycznych wskazańach.

Mjano[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Słowo «segnowańy» wźyno śe uod werba «segnować», perf. «segnać» ze prasłowjańskich korzyńůw: *sъ + *gьnati. Jego synůńim, «aborcyjo», je wźynty ze łaćińskij godki bez polsko.

  1. Искусственный аборт // Словарь Терминов ВРТ. Пересмотренный ИКМАРТ и ВОЗ словарь терминов ВРТ www.who.int (2009), dostymp 13.02.2021