Pōdź kaj inhalt

Skōnfederowane Sztaty Ameriki

Ze Wikipedia
Confederate States of America
Skōnfederowane Sztaty Ameriki
1861–1865
Fana Skōnfederowanych Sztatōw Ameriki
Wapyn {{{dopołniŏcz}}}
Fana Skōnfederowanych Sztatōw Ameriki Wapyn Skōnfederowanych Sztatōw Ameriki
Motto: (łac.) Deo Vindice
(Mit ze Bogiym ôbrōńcōm)
Hymn:
God Save the South (niyôficjalnie)

(Boże, zachowej połednie)
Położynie {{{nazwa_dopełniacz}}}
Kōnstytucyjŏ Kōnstytucyjŏ Skōnfederowanych Sztatōw Ameriki ze 1861
Używanŏ gŏdka Angelskŏ, francuskŏ, rdzynne indianerske gŏdki
Stolica Montgomery (do 9 mŏja 1861)

Richmond (do 2–5 kwietnia 1862)
Danville (do 10 kwietnia 1865)

Polityczny systym kōnfederacyjŏ
Piyrszy Prezidynt Jefferson Davis
Kōnwyncyjŏ we Montgomery 8 lutego 1861
Kapitulacyjŏ jyneroła Lee 9 kwietnia 1865

Skōnfederowane Sztaty Ameriki (ang. Confederate States of America) – gyszichtowy sztat we Pōłnocnyj Americe, kery powstoł 8 lutego 1861 skuli kōnwyncyji we Montgomery.

Skōnfederowane Sztaty Ameriki powstały na drōdze ôdłōnczyniŏ sie ôd Zjednoczōnych Sztatōw Alabamy, Floridy, Georgiji, Połedniowej Karoliny, Lujizjany, Mississipi a Teksasu kere to szrajbły kōnwyncyjõ we Montgomery 8 lutego 1861 co bōło poczōntkiym nowyj kōnfederacyje. Niyskorzij po rozpoczyńciu Secesyjnyj Wojny (mianowanyj tyż Wojnōm ô Niyprzinŏleżytość Połedniŏ skuli tego co ôdłōnczōne sztaty znojdowały sie na połednie ôd tych kere ôstały we Zjednoczōnych Sztatach) do kōnfederacyje przistōmpiyły tyż Arkansas, Pōłnocnŏ Karolina, Tennessee a Wirginijŏ. Krōm tego podwōjne (prokōnfederacke a prounijne) regiyrōnki miały sztaty Missouri a Kentucky a Skōnfederowane Sztaty Ameriki rościły sobie rechty do terytoryjōw Arizōny a Indianerskigo, nale skutecznõ kōntrolã miały ino nad piyrszym terytoryjum kaj amerikańske zidlery spiyrały Skōnfederowane Sztaty Ameriki a na tajli drugigo kaj Indianery spiyrały idyje kōnfederacyje chcōnc rōwnyj autōnōmiczności decyzyji na poziōmie inkszych sztatōw a ôchrōny mit ze uznaniym plymiynnych ziym. Skōnfederowane Sztaty Ameriki istniały aże do 9 kwietnia 1865, kedy to kōnfederacki jyneroł Robert Edward Lee skapituliyrowoł przed unijōm a wszyjske sztaty a terytoryja ôstały prziłōnczōne nazŏd do Zjednoczōnych Sztatōw[1].

Przipisy