Skittles

Ze Wikipedia
Skittles-Louisiana-2003.jpg

Skittles – sům to bůmbůny uowocowe, we ksztołće podane na plaskate bale, nale szyrsze we płoszczyźńe poźůmyj, kej by kukać wele krůtszyj uośi blaju, uod geoidy. Pokryte cukrowům uotoczkům we poru farbach, ze nadrukowanům, bjołům buchsztabom "S". Wyglůndym sům podane na bůmbůny M&M's, kere, jednako kej Skittles sům produkowane uod Mars Incorporated.