Skuplowano nůmera

Ze Wikipedia

Skuplowano nůmera – kożdo naturalno nůmera, kero mo bynojmńi jedyn tajlowńik (), nale i . Uoznoczo to, aże tajlowńik tyn ńy moge być růwny , ańi růwny nůmerze kero tajluje. Ryszta nůmerůw to pjyrsze nůmery.