Pōdź kaj inhalt

Spartakus

Ze Wikipedia
Spartakus

Spartakus (rodz. ?, um. 71 p.n.e.) – ńywolńik a gladjatůr rzimski, wjerza trackigo pochodzyńo. Uorgańizatůr a prziwůdca nojsrogszygo powstańo ńywolńikůw we Starożytnym Rzimje. Pod jygo prziwůdztwym wojowało przez 100 tyś. ludźi -ńywolńikůw a gladjatorůw. Jygo powstańy zdławjůł Marek Licynijusz Krassus. Spartakus zginůł we walce a jygo ćoła ńy znejdźůno. Uod jygo mjana pochodźi mjano "spartakjada".

Commons
Commons