Eksport strōn

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Možeš wyeksportować treść i historja sprowjyń jednyj zajty abo zestawu zajtůw we formaće XML. Wyeksportowane informacyje možna půźńij zaimportować do inkšej wiki, dźouajůncyj na uoprůgramowańu MediaWiki, kořistajůnc ze zajty importu.

Wyeksportowańy wjelu zajtůw wymogo wpisańo půńižej titli zajtůw, po jednym titlu we wjeršu a uokreślyńo čy mo zostać wyeksportowano bježůnco čy wšyjstke wersyje zajty s uopisůma sprawjyń abo tyž ino bježůnca wersyjo s uopisym uostatńygo sprawjyńo.

Možeš tyž užyć linku, np.Szpecyjalna:Eksport/Przodniŏ zajta do zajty „Przodniŏ zajta”.