Szpil

Ze Wikipedia

Szpil – podstowowo tajla szportowyj uozgrywki. Szpil trwo podug czasu abo punktůw. Szpil mohe mjeć jedno abo wjyncy tajlůw. Ńykere szpile trwajům, aże szpilery ńy bydům mjeli uokryślůnyj wjelośći punktůw.