Sztandard goldu

Ze Wikipedia


Sztandard goldugeldowy systym we kerym za geld suży gold, definiowany danõ jednostkōm wŏgi, bajszpil: dolar zdefiniowany za 1/20 uncyje goldu, funt szterling za ōngyfer 1/4 uncyje goldu atd. Bycie mian terŏźnego geldu (jak dolar, złoty, rubel atd.) je ôd dŏwnych jednostek wŏgi goldu. We ôkresie globalnego sztandardu goldu, kożdy geld we kożdym sztacie, jeźli ino bōł ôparty goldym, bōł sobie rōwny, a rōżnicōm były ino wŏgi danyj jednostki. Gold ôstoł ôbrany za geld bez rynek, głōwnie skuli tego iże bōł ôn sztabilny we podaży a popycie, a bōł swobodny ôd regiyrōnku. Podug niykerych ekōnōmikōw, sztandard goldu spiyrŏ miyndzynacyjowy handel, swobodã inwestowaniŏ a rajzowanie we cōunie sztandardu goldu.[1]

Ôsmańske mince ze goldu, we wŏdze 5 lirōw jednŏ
Amerikōński certyfikat na gold (banknot) we wŏdze 50 dolarōw, kery szło umiynić na goldowõ mincã

Przipisy

  1. Murray Newton Rothbard: Złoto, banki, ludzie. Warszawa: Fijorr Publishing Company, 1990, s. 106-107. ISBN 978-83-89812-00-1.