Pōdź kaj inhalt

Sztandard goldu

Ze Wikipedia


Sztandard goldugeldowy systym we kerym za geld suży gold, definiowany danōm jednotkōm wŏgi, jak cum bajszpil dolar zdefiniowany za 1/20 uncyje goldu, funt szterling za ōngyfer 1/4 uncyje goldu atd. Pochodzynie mian terŏźnego geldu (jak dolar, złoty, rubel atd.) to dŏwne jednotki wŏgi goldu. We ôkresie globalnego sztandardu goldu, kożdy geld we kożdym sztacie, jeźli ino bōł ôparty goldym, bōł sobie rōwny, a rōżnicōm były ino wŏgi danyj jednotki. Gold ôstoł ôbrany za geld bez rynek, zaôbycz dziynki tymu iże bōł ôn sztabilny we podaży a popycie, a tyż bōł swobodny ôd regiyrōnku. Podug niykerych ekōnōmistōw, sztandard goldu korzistnie spiyrŏ miyndzynacyjowy handel, swobodã inwestowaniŏ a rajzowanie we cōunie sztandardu goldu.[1]

Ôsmańske mince ze goldu, we wŏdze 5 lirōw jednŏ
Amerikōński certyfikat na gold (banknot) we wŏdze 50 dolarōw, kery szło umiynić na goldowõ mincã

Przipisy

  1. Murray Newton Rothbard: Złoto, banki, ludzie. Warszawa: Fijorr Publishing Company, 1990, s. 106-107. ISBN 978-83-89812-00-1.