Szteker

Ze Wikipedia

Szteker to uůnczńik sztrůmowy mechańizmowy zdolny do zuůnczańo, przewodzyńo i wuůnczańo sztrůmu we normalnych warůnkach pracy uobwodu a sztrůmu przećůnżyńowygo abo sztrůmu zwarćowygo.

Sztekry ńyskůnapjyńćowe wykůnywane sům kej suche, zaś sztekry wysokonapjyńćowe pośadajům roztomajte rozwjůnzańo kůmůr gaszůncych (uolejowe, průżńowe).

W sztekrach stosuje śe růżnygo typu napyndy: rynczne, elektromagnetyczne abo śilńikowe.