Szteker

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy

Šteker to uůnčńik štrůmowy mechańizmowy zdolny do zuůnčańo, přewodzyńo i wuůnčańo štrůmu we normalnych warůnkach pracy uobwodu a štrůmu přećůnžyńovwygo abo štrůmu zwarćowygo.

Štekry ńiskůnapjyńćowe wykůnywane sům kej suche, natůmjast štekry wysokůnapjyńćowe pośadajům roztomajte rozwjůnzańo kůmůr gašůncych (uolejowe, průžńowe).

W štekrach stosuje śe růžnygo typu napyndy: rynčne, elektrůmagnetyčne abo śilńikowe.