Sztyroliśćaty kraśikůń

Ze Wikipedia
Sztyroliśćaty kraśikůń

Sztyroliśćaty kraśikůń je mutacyjo kraśikůń kero mo sztyry liśće a je fest ńyuobyczno (uobyczńe kraśikůń je trziliśćaty). Podug ńykerych nojdźyńy sztyroliśćatygo kraśikůńa dowo szczyńśće a je to dobro wrůżba. Je to wjerza uobyczny przesůnd we zachodńij cywilizacyji. Trefjo śe aże ze sztyroliśćatym kraśikůńem je mylůny podany na ńygo szczawik.