Pōdź kaj inhalt

Tarnobrzeske wojewōdztwo

Ze Wikipedia
Tarnobrzeske wojewōdztwo na karcie Polski

Tarnobrzeske wojewōdztwo - dŏwne wojewōdztwo z stolicōm w Tarnobrzegu, istniejōnce w latach 1975-1998. Utworzōne ôstało z czynści dŏwnych wojewōdztw rzeszowskigo, kieleckigo a lubelskigo. Skłŏdało sie z 55 gmin, jego powiyrchnia wynosiyła 6983 km², za to w kōńcowym ôkresie miyszkało w nim ok. 610 tys. ôsōb. Sōmsiadowało z wojewōdztwami: tarnowskim, kieleckim, rzeszowskim, zamojskim, radōmskim a lubelskim. Wojewōdztwo przestało istnieć z kōńcym 1998 roku, a jego fragmynta weszli w skłod wojewōdztw podkarpackigo, lubelskigo a świyntokrziskigo.

Ôbejzdrzij tyż

[edytuj | edytuj zdrzōdło]