Tepich

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy


Tepich to je zorta tkańiny dekoracyjnyj, kerom pokrywo śe nojčyńśćij zol we izbje, řodźi śćany. Tepichy sům znajůme uod 3-2 tyśůnclećo p.n.e. a wynejdźůno je we střodkowyj Azyji. Tepich je pokozany na fańe Turkmyńistanu.