Pōdź kaj inhalt

Turecke godki

Ze Wikipedia
Godki turecke w Ojrazyji

Godki turecke lebo turkijske – nojliczńijszo podfamilijo godek ałtajskych, uobejmujůnco ůngyfer 140 mln godajůncych. Zamjeszkujům uůńi uobszar Azyji Myńszyj (Turcyjo), Zakaukaźa (Azerbejdżan), Azyji Strzodkwyj (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmyńistan, Uzbekistan, Rusyjo a Chiny) a Syberyje (Jakucyjo), a tyż Ojropy Wschodńij (Karaimi, Tatarzi, Baszkirzi, Czuwasze). Dźelům śe na nastympujůnce grupy: bůłgarsko (dźiś ino czuwasko godka), uoguzyjsko, kipczacko, karucko eli krachańidzko, půłnocnosyberyjsko (ino jakucko a dołgańsko godka) a połedńowosyberyjsko.

Turecke gŏdki
Arghuske gŏdki

Chalajskŏ

Karlucke gŏdki

Chorezmiańskŏ gŏdka† • Czagatajskŏ† • EjnuskŏIliskŏLopskŏUjgurskŏUzbeckŏ

Kipczakske gŏdki

BaszkirskŏFergańskŏ† • Karaczaj-bałkarskŏKaraimskŏKarakalpakskŏKazachskŏKipczakskŏ† • KrymczakskŏKrymskotatarskōKumańskŏ† • KumyckŏKyrgyskŏNogajskŏStarotatarskŏ† • SibiriskŏTatarskŏUrumskŏ

Oghurske gŏdki

Bołgarskŏ† • CzuwaskŏKazarskŏ † • Tureckŏawarskŏ †

Oghuzke gŏdki

AfszarskŏAzerskŏBałkańskŏgagauskŏGagauskŏKaszkajskŏ • Krymskŏtureckŏ † • Khorasanŏ-tureckŏOttomańskŏ tureckŏ † • Peczyńskŏ † • SalarskŏStarŏ anatolijskŏ tureckŏ † • TureckŏTurkmyńskŏ

Syberyjske gŏdki

AłtajskŏChakaskŏCzułymskŏDolgańskŏDuchańskŏFuyukirgiskŏJakuckŏSarijugurskŏStarŏtureckŏ † • Starŏujgurskŏ † • SzoryjskŏTofaskŏTuwaskŏ

Inksze

Prototureckŏ

martwe