Turecki mjodek

Ze Wikipedia
Turecki mjodek uobleczůny we folijowy rożek

Turecki mjodek – zorta bůmbůna tradycyjńy przedowano we Krakowje u bramůw smyntornych we Wszyjskych Śwjyntych a we Zaduszki. Roz za kedy je tyż do dostańo przi kośćołach we czas podźimnych uodpustůw.

Turecki mjodek mo forma ńyrygularnych, twordych klůmpůw uo leko mjodowym smaku, kere můgům śe łůmać abo lekko trzaskać, a uůnygo bazowym skłodńikym je skarmylizowany cuker ze wůńůncymi yjlkůma a farbůma, we kery wtopjůne sům potrzaskane uorzechy. We klasycznyj uodmjańe uo śmjytankowym smaku, karmelowo masa mo bjoło farba, sům ale tyż inksze zorty, znoleżńy na użytych smakowych a wůńůncych dodatkach, ntp. kakatyjowy, kawowy eli wańilijowy mjodek.

Mjodek nojczyńśći przedowany je we fertichnych porcyjach zawińyntych we tutki ze przezdrzoczystyj folije, roz za czas we papjůrowe tutki, we ńyrůwno potrzaskanych, ńywjelgich sztiklach. Myńsze kůnski mjodku bůły kejśik tyż na mjejscu uodłupywane zes wjynkszyj bergi a uodwożane uod stragańorza.