Turowŏ strategijŏ

Ze Wikipedia


Turowŏ strategijŏ - zorta strategije kej kŏżdy szpiler mŏ czas we postaciy tury na sōnaczyniy wszytkich akcyj bes ingerencyje oponenta. Je to naprzeciyw Strategije realnegŏ czasu kej szpilery wykōnujōm akcyje we tym sōmym czasiy.