Tyka

Ze Wikipedia

Tyka je zorta grańo we fusbal na jednyj połowje szpilplacu. We tyka gro śe we pora (nojmyńi 3) persůny, ze czygo jedyn stoji we bramce, a inksze furgajům po bojisku. Tyn jedyn tormůn to je tyn, co uůn przegroł we losowańu (nojczyńśći gro śe tak, iże trza świtnyć balům do bramki, a tyn fto świtnył nojńiży abo ńy trefjůł we bramka stoji). Nojlepi je trefić we spojyńy, potym je lata, supek a wyżki na bramce). Nojwożńijszo reguła we grańu je tako, iże ino roz idźe tyknůnć bala, uod czygo je mjano szpilu - tyka. Reguła ta ńy je prawo, kej fto śe balům podbijo we lufće, abo wyleźe za lyńijo połowy - tedy moge uůn tykać bala wjela razy chce. Celym gry je strzylyńy tormanowi dano wjelość torůw (znoleżńy na ugodańy moge to być uod 5 do ańi 11). Czynsto tyż smołwjo śe co do tygo, iże kej ftoś slyźe ze bramki kej mu jeszcze ńy lutnyli jakij ilośći (ntp. 2 torůw) to uůne mu śe kasujům. Slyź ze bramki do śe, kej fto inkszy jaki feler zrobjůł. Take felery to sům kej fto 2 razy tykńe bala, abo po jigo tykńyńću bala wyleći na růg abo aus. Roz za czas gro śe tyż tak, iże kej fto tykńe bala rynkům to tyź idźe na bramka.

Jak fto straći ta ustalůno wjelość torůw to dostowo kara. Znoleżńy na smołwjyńy na poczůntku moge uůn uodpaść, a już bestůż ńy gro, ino uobźyro kej inksze śe szpilajům, abo dostać kopy balům we rzić. Nojczyńśći gro śe tak, iże we pjyrszyj růndźe kożdy świto roz, nale we drugij już 2 razy, a tak dali.

Uobejzdrzij tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]