Tynis

Ze Wikipedia
Szpil tynisowy
Bal do tynisu

Tynis (abo tyż tynis ziymny) to je szportowy szpil rozgrŏwany na korcie tynisowym, polygajōncy na przebijaniu raketōm tynisowōm bal bez abo kole necu na pole ôpacznika, cwekym zdobyciŏ pōnktu bezpostrzednio abo postrzednio, we wyniku błyndu ôpacznika. Może być rozgrŏwany pojedynczo (tm. singel) abo we dwuôsobowych skupinach szpilerōw jednyj płci (debel) abo ôbōch (mikst). Tynis przinŏleżoł do latowych dyscyplin ôlimpijskich we latach 1896–1924. Do jejich programu wrōciōł we 1988.

Terŏźnŏ wersyjŏ tynisu narodziyła sie we Wielgij Brytaniji pod kōniec XIX stoleciŏ pod mianym lawn tennis (śl. tynis na trŏwie). Hned po swojim nastōniu tynis rozniōs sie postrzōd wyższych szicht anglojynzycznych społeczyństw zatym stoł sie popularny na cołkim świecie[1].

Nojwŏżniyjszymi tynisowymi szpilami w roku sōm sztyry turniyje tworzōnce tm. Wielgi Szlem: Australian Open, French Open, Wimbledon a US Open. Postrzōd fachōw reprezyntacyji miyndzynŏrodowych wyrōżniŏ sie: Becher Davisa, Becher Hopmana, szpile Fed Cupu i Drużynowy Becher Świata.

Bale do tynisu skłŏdajōm sie z dwōch połōnczōnych ze sobōm pōłōwek wulkanizowanego kauczuku pokrytych miszōngym filcu i sztucznego włōkna (dŏwnij używano było flanelowyj powłōki)[2].

W tynisie wyrōżniŏ sie ôziym bazowych zagrań: zerwis, forhend, bekhend, wolej, pōłwolej, smecz, skrōt i lob. Kożdy szlag wykōnuje sie ze pōmocōm rakety, tak coby bal trefiōł w tajlã kortu ôpacznika. Miana ôdbić ôdnoszōm sie do mōmyntu, kedy sōm wykōnowane (w przipadku zerwisu) abo knifu jejich wykōnaniŏ.

Przipisy

  1. The History of Tennis, web.archive.org, 29 stycznia 2008 [dostymp 2021-05-08] [zarchiwizowane z adresy 2008-01-29].
  2. ITF Tennis - Technical - History, web.archive.org, 7 lutego 2005 [dostymp 2021-05-08] [zarchiwizowane z adresy 2005-02-07].