Ubuntu

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
Ubuntu w wersyji 14.04 Trusty Tahr.

Ubuntu (dt. [uːˈbuːntuː]) – zorta systymy uoperacyjnyj Linux lo ńyzaawansowanych używaczy Linuksa, rychtowano uod uochotńikůw ze cołkigo welta, na licencyji GNU GPL. Nowe wersyje sům we kwjetńju a oktobrze, najnowszům je 14.04 (Trusty Tahr) ze kwjećyńa 2014 r. Druga nojpopularńyjszo domowo zorta Linuksa po Linux Mint.

Auskůplungi[edytuj | sprowjej zdrzůdło]