Włocławske wojewōdztwo

Ze Wikipedia
Włocławske wojewōdztwo na karcie Polski

Włocławske wojewōdztwo - dŏwne wojewōdztwo z stolicōm we Włocławku, istniejōnce w latach 1975-1998. Utworzōne ôstało z czynści dŏwnych wojewōdztw bydgoskigo i poznańskigo. Skłŏdało sie z 46 gmin, jego powiyrchnia wynosiyła 4402 km², za to w kōńcowym ôkresie miyszkało w nim 434 tys. ôsōb. Sōmsiadowało z wojewōdztwami: bydgoskim, toruńskim, kōnińskim, płockim i ciechanowskim. Wojewōdztwo przestało istnieć z kōńcym 1998 roku, a jego cołkość weszła w skłod kujawsko-pōmorskigo wojewōdztwa.

Ôbejzdrzij tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]