Pōdź kaj inhalt

Wapyn Sztokholmu

Ze Wikipedia
Wapyn Sztokholmu

Wapyn Sztokholmu przedstowjo we modrym wapynowym bloće złoto gowa we korůńe. Je to wyuobrożyńy krůla Erika IX, kery je patrůnym mjasto. Bůł uůn wybrany krůlym Szwecyje we 1150 roku. Podug powjarki, ze placu, kaj uostoł pogracany (pode půłnocnům śćanům katedry we Uppsali) cudownym kńifym wytrysnyło zdrzůdło, kere bije do terozki a je powożane, co woda ś ńygo nabrano moge kuryrować ńymoce. Skiż uznańo tygo za cud, a tyż skuli tygo, co kej krůl bůł uůn powożany za prowygo krześćijana a dobrygo władce, mjesczany uobrali go za patrůna, kery mo chrůńić mjasto. Ńigdy ńy bůł uoguoszůny śwjyntym uod Kośćoła, nale we Szwecyji je pora kośćołůw pode jygo wezwańym. Wyuobrożyńy na wapyńe je gynau take samo kej na strzedńowjecznyj mjejskij pjeczyńći.