Weisenbach

Ze Wikipedia
Wapyn Weisenbach

Weisenbachgmin we Mjymcach, we landźe Badyńijo-Wirtymbergijo, we rejencyji Karlsruhe, regijůńe Mittlerer Oberrhein, kryśe Rastatt a ferwaltůngowyj spůlnoće Gernsbach. Zajmuje 9,07 km² placu a podug danych ze 2012 roku půmjyszkiwało sam 2487 perůnůw.